Server statnisprava.cz

Server statnisprava.cz je klasický CMS systém umožňující správu internetového obsahu v reálném čase. Tvoří jej několik specializovaných modulů (aplikací) jako například modul Adresář veřejné správy, umožňující iniciovat změnové work-flow nad daty jednak procesy uvnitř firmy, jednak formuláři z webu.Struktura serveru statnisprava.cz

Aplikace Adresář veřejné správy

Ucelená aplikace vytvořená pro redakční správu adresáře resp. databáze subjektů veřejné správy v současné době registrující více než 12 tisíc subjektů včetně vlastní aktualizace dat.
Aplikace obsahuje následující funkcionality:

 • Třídění podle regionu
 • Třídění podle druhu
 • Informace o úřadu
 • Odbory úřadu
 • Nadřízenost úřadu
 • Působnost úřadu
 • Změnové řízení
 • Vyhledávání v adresáři
 • Nový odbor
 • Helpdesk
 • Vazby: číselníky, agendy, oblasti veřejné správy, atd.
 • Redakce


Aplikace Agendy veřejné správy

Systém pro popis činností jednotlivých úřadů s vazbami na územní působnost. Číselník agend obsahuje více než 1600 záznamů. Aplikace je propojena s Adresářem veřejné správy, s Číselníky území ČR, atd.
Aplikace obsahuje následující funkcionality:
 • Číselník agend tříděný dle druhu úřadu
 • Výpis agend u úřadu
 • Informace o činnosti
 • Vyhledávání příslušného úřadu pro danou činnost
 • Informace o agendě úřadu
 • Změnové řízení
 • Nová agenda
 • Vyhledávání v činnostech
 • Historizace změnových požadavků
 • Vazby
 • Redakce číselníku agend
 • Redakce agend


Aplikace Číselníky:

Normalizované klasifikace územních celků a druhů úřadů.
Aplikace obsahuje následující funkcionality:
 • Číselník druhů úřadů
 • Číselníky území
  • Kraje, okresy, ORP, POÚ, obce, městské části, obecní části
 • Vyhledávání v číselnících území
 • Vazby
  • Adresář
  • Agendy
 • Redakce číselníků (aktualizace číselníků ve spolupráci s ČSÚ)

Aplikace Redakční systém:

Systém pro zobrazování tříděných informací z veřejné správy.
 • Třídění informací dle resortů
 • Vazby na adresář
 • Redakce správy obsahu

Aplikace Vyhledávání:


Samostatná aplikace umožňující sofistikované vyhledávání podle umístění a tematického zaměření a dalších volitelných kriterií:
 • Umožňuje u jednotlivých datových zdrojů určit položky k indexaci
 • Umožňuje vyhledávat pouze v některých databázích portálu


Aplikace Volná místa v ČR:

Denně aktualizovaná databáze volných pracovních míst v celé ČR.

Aplikace Insolvence v ČR:

Denně aktualizovaná databáze insolvenčních řízení v ČR.

Aplikace Měření návštěvnosti:

Systém pro sledování standardních ukazatelů o návštěvnosti podle stránek nebo skupin stránek.

Aplikace Monitoring uživatelů

Systém pro sledování pohybu uživatelů po celém serveru.
EBE © Copyright 2000-2020, všechna práva vyhrazena