Kontakty

Kontaktní adresa:
European Business Enterprise a.s.
Masarykovo nám. 14, 251 01 Říčany

Telefon: (+420) 323 601 531
IČ: 25130382
DIČ: CZ25130382

E-mail: info@ebe.cz, info@statnisprava.cz
Internet: www.ebe.cz

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892.Právní doložka

Data na stránkách serverů EBE jsou určena pouze pro informativní osobní využití uživatelů těchto serverů. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti EBE je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, prezentace nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách serverů EBE (týká se všech adres doménových jmen, na kterých jsou provozovány služby společnosti EBE), a to včetně šíření prostřednictvím elektronických médií a písemných komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti EBE je rovněž zakázáno zahrnutí těchto materiálů nebo jejich částí do rámců, překopírování do jiných informačních médií na veřejných a privátních sítích či uchovávání dat prezentovaných na stránkách serverů EBE v jakýchkoli databázích. Ochranné známky a práva třetích stran uveřejněné na stránkách serverů EBE jsou ochrannými známkami a právy třetích stran.
Databáze zveřejněné na serverech EBE jsou autorským dílem dle ustanovení §2, odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost EBE je pořizovatelem databází zveřejněných na serverech EBE ve smyslu §88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

EBE © Copyright 2000-2020, všechna práva vyhrazena