Úvodní stránka

Daně a poplatky

 

Daňové zvýhodnění v roce 2015 (Vydáno: 12.01.2015)

Zákonem č. 267/2014 Sb., byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Mění se výše daňového zvýhodnění a pravidla pro jeho poskytování „podle počtu dětí“ ve společně hospodařící domácnosti.

Zdroj: Finanční správa ČR

Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015 (Vydáno: 17.12.2014)

Finanční správa bude moci v individuálních případech prominout daňovým subjektům příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Umožňuje to nová právní úprava daňového řádu, účinná od 1. ledna roku 2015.

Zdroj: Finanční správa ČR

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí (Vydáno: 12.12.2014)

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (Vydáno: 25.08.2014)

Finanční správa s předstihem upozorňuje, že je žádoucí, zkontrolovat si při zasílání plateb na bankovní účty finančních úřadů, zda je správně identifikován cílový bankovní účet a nezůstalo-li (např. v IT systému) nastaveno původní směrování. Od 1. 1. 2015 již všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Zdroj: Finanční správa ČR

Vláda zrušila poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách (Vydáno: 02.07.2014)

Vláda České republiky dnes (2. 7. 2014) schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.), která ruší regulační poplatky ve zdravotnictví s výjimkou  devadesátikorunového poplatku za využití lékařské a zubní pohotovosti.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí (Vydáno: 25.04.2014)

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.

Zdroj: Finanční správa ČR

Kdy podat daňový formulář a co vás čeká, když to nestihnete (Vydáno: 19.03.2014)

Termín pro odevzdání daňového přiznání a zaplacení daně je 1. duben 2014. Komu dělá přiznání daňový poradce, má čas do 1. července 2014, ale musí do 1. dubna tuto skutečnost sdělit finančnímu úřadu.

Zdroj: iDNES.cz

Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013 (Vydáno: 17.02.2014)

Finanční správa ČR zveřejnila dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013.

Zdroj: Finanční správa ČR

Z převodu nemovitosti je "nabytí", výpočet daně se zkomplikoval (Vydáno: 17.01.2014)

Převod nemovitosti se změnil na nabytí nemovitosti, změna zákona přináší kromě jiných pojmů i změnu ve výpočtu základu daně.

Zdroj: iDNES.cz

Daň z nemovitých věcí v roce 2014 (Vydáno: 06.01.2014)

Informace o změnách od 1.1.2014

Zdroj: Finanční správa ČR

Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014 (Vydáno: 06.01.2014)

Celostátní přehledy hodnot jednotlivých koeficientů daně z nemovitých věcí podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů .

Zdroj: Finanční správa ČR

DPH se bude od ledna přiznávat už jen elektronicky (Vydáno: 22.11.2013)

Pouze elektronicky budou nově komunikovat plátci daně z přidané hodnoty se svým místně příslušným správcem daně. Od 1.1.2014 budou všichni plátci DPH povinně podávat Daňová přiznání, Dodatečná daňová přiznání a Hlášení včetně příloh elektronicky.

Zdroj: Finanční správa ČR

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013 (Vydáno: 06.11.2013)

Finanční správa ČR zveřejnila dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2013.

Zdroj: Finanční správa ČR

Nepřišla vám ještě složenka na daň z nemovitosti? (Vydáno: 21.05.2013)

Poslední složenky k placení daně z nemovitostí by měly být doručeny v tomto týdnu. Složenky nejsou doručovány poplatníkům najednou po konkrétních lokalitách (v určitých regionech), ale jsou doručovány napříč celou republikou.

Zdroj: iDNES.cz

Daň z nemovitosti má nové číslo, pozor při vyplňování příkazu (Vydáno: 15.05.2013)

Jako každý rok, i letos je 31. květen posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitosti. Tuto daň si nemusíte počítat každý rok sami, dostanete ji vyčíslenou od Finanční správy na složence. Pozor letos musíte dát nejen na výši daně, ale také na číslo účtu, kam ji platit. Je totiž po letech jiné.

Zdroj: iDNES.cz

Finanční úřad poslal složenku na daň z nemovitosti se špatným číslem účtu (Vydáno: 30.04.2013)

Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu.

Zdroj: Novinky.cz

Novinky v placení daně z nemovitostí (Vydáno: 26.04.2013)

S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto již tradičně rozesílá všem majitelům nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně.

Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila změny v daních, za převod nemovitosti zaplatí kupující (Vydáno: 17.04.2013)

Vláda schválila návrh rozsáhlé daňové změny související s novým občanským zákoníkem. Podle návrhu ministerstva financí by měly od příštího roku platit jen některé změny daní, například prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky. Nově by měl také například daň z převodu nemovitosti platit kupující.

Zdroj: iDNES.cz

Daně - jak na ně? Termín pro podání daňových přiznání vyprší už za pár dní (Vydáno: 21.03.2013)

Kolem 20. března začíná nejrušnější období pro daňové poradce a hlavně lidi, kteří poradce nemají a musí nejpozději do 2. dubna podat daňové přiznání. V této souvislosti je dobré si připomenout, které daňové slevy je možné uplatnit a co vše si lze odečíst od základu daně.

Zdroj: Novinky.cz

Daňové tipy pro důchodce, lidi na rodičovské a studenty (Vydáno: 14.03.2013)

I studenti či důchodci musí podávat daňové přiznání, když si přivydělávají. Neznamená to však, že vždy budou platit daně.

Zdroj: iDNES.cz

Informace o webové službě splehlivosti plátců DPH (Vydáno: 08.03.2013)

Finanční správa připravila technické řešení formou webové služby, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců DPH a seznam bankovních účtů plátců DPH.

Zdroj: Finanční správa ČR

ČSSZ připomíná OSVČ termíny odevzdání Přehledu za rok 2012 a další povinnosti (Vydáno: 07.03.2013)

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 je nejpozději do 2. 5. 2013.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přiznání k dani z nemovitostí je nutné podat do konce ledna (Vydáno: 22.01.2013)

Vzhledem k proběhlé reorganizaci daňové správy je třeba dát hlavně pozor na to, aby přiznání bylo podáno na správný úřad. Lidem, kteří již daňové přiznání podali v minulosti, zašle finanční úřad (FÚ) v dubnu nebo v květnu složenku pro úhradu vyměřené daně.

Zdroj: Novinky.cz

Stát rozdělí plátce DPH na slušné a špatné (Vydáno: 08.01.2013)

Každý, kdo bude obchodovat s nespolehlivou firmou, bude ručit za to, že odvede daň. To de facto bude znamenat konec nepoctivé společnosti. Na černou listinu se firma dostane jen za velmi závažné porušení povinností. První nespolehlivé firmy se na seznamu objeví v únoru.

Zdroj: iDNES.cz

Informace Generálního finančního ředitelství ke zvýšení sazby daně z převodu nemovitostí (Vydáno: 07.01.2013)

Od 1. 1. 2013 se zvýšila sazba daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 % ze základu daně.

Zdroj: Finanční správa ČR

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013 (Vydáno: 03.01.2013)

K 1. lednu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. V souvislosti s nabytím účinnosti tohoto zákona došlo k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy, která má vliv i na samotné placení daní od začátku roku 2013.

Zdroj: Ministerstvo financí

Daň z nemovitostí ve stejném kraji se bude od ledna platit u jednoho úřadu (Vydáno: 18.12.2012)

Lidé, kteří mají více nemovitostí a ty se přitom nacházejí na území jednoho kraje či Prahy, budou od ledna 2013 platit daň z domu, bytu či pozemku a podávat případné přiznání jen jednomu úřadu.

Zdroj: Novinky.cz

Omezení provozu finančních úřadů v závěru roku 2012 a na počátku roku 2013 (Vydáno: 14.12.2012)

Generální finanční ředitelství upozorňuje daňovou veřejnost, že v souvislosti s transformací územních finančních orgánů na Finanční správu ČR dojde na přelomu roku k omezení dostupnosti některých služeb poskytovaných finančními úřady.

Zdroj: Česká daňová správa

Vláda znovu schválila balíček daňových zákonů včetně zvýšení DPH (Vydáno: 06.09.2012)

Kabinet Petra Nečase ve čtvrtek znovu schválil svůj balíček daňových zákonů obsahující například zvýšení DPH a daně z převodu nemovitostí či zavedení "milionářské daně".

Zdroj: Mediafax.cz

Vláda schválila změny v katastru (Vydáno: 15.08.2012)

Počet placených služeb se zvedne ze čtyř na dvacet. Nově by měli lidé zaplatit 1 000 korun například za vymazání zástavního práva.

Zdroj: iDNES.cz

Vláda schválila zvýšení DPH na 15 a 21 procent (Vydáno: 23.05.2012)

Od příštího roku budou zvýšeny obě sazby DPH. Zpřísní se i podmínky pro živnostníky.

Zdroj: iDNES.cz

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2012 míří k poplatníkům (Vydáno: 20.04.2012)

Od poloviny dubna do poloviny května budou postupně rozesílány složenky na úhradu daně z nemovitosti na rok 2012. Posledním dnem lhůty pro zaplacení daně je 31. květen.

Zdroj: Česká daňová správa

Ministr financí snížil správní poplatek za povolení tomboly (Vydáno: 07.02.2012)

Ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly.

Zdroj: Ministerstvo financí

Zpevněné plochy jako nový předmět daně z nemovitostí v roce 2012 (Vydáno: 23.01.2012)

V letošním roce mají nově povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, kteří je využívají k podnikatelské činnosti.

Zdroj: Česká daňová správa

Mimořádné rozšíření pokladních hodin finančních úřadů (Vydáno: 24.05.2011)

Daňová správa vyšla poplatníkům vstříc a v termínu od 19. 5. do 31. 5. přistoupila k mimořádnému rozšíření pokladních hodin i mimo úřední dny.

Zdroj: Česká daňová správa

Blíží se termín k placení daně z nemovitostí (Vydáno: 18.05.2011)

V úterý 31. května letošního roku je poslední den lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2011 pro ty poplatníky, u kterých roční daň nepřesáhne částku 5 000,- Kč.

Zdroj: Česká daňová správa

Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2011 (Vydáno: 17.05.2011)

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí.

Zdroj: Česká daňová správa

Pondělí 2. 5. 2011: poslední termín podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (Vydáno: 15.04.2011)

Nejpozději do pondělí 2. května 2011 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2010 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010.

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Daňové kalkulačky 2011/2010 (Vydáno: 03.03.2011)

Orientační roční propočet daně.

Zdroj: Česká daňová správa

Daňoví odborníci i letos pomáhají při podávání přiznání (Vydáno: 03.03.2011)

1. 4. 2011 je pro většinu daňových poplatníků poslední den lhůty pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2010 a rovněž i den splatnosti této daně.

Zdroj: Česká daňová správa

Daňová složenka (Vydáno: 05.01.2011)

Od 1.1.2011 daňoví poplatníci pro zaplacení daně z nemovitostí obdrží složenku i nadále poštou, ale poplatek za převod peněz budou muset uhradit ze svého.

Zdroj: Česká daňová správa

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz