Webová adresa statnasprava.sk na predaj.

V prípade záujmu možno poskytnúť aj pôvodné komplexné riešenie alebo jeho časti.

EBE Slovakia, spol. s r.o.
Bajzova 1, 821 08 Bratislava
Tel.: (+420) 323 601 531 (European Business Enterprise, a.s., Česká republika)
IČO: 35718722
E-mail: info@ebe.sk
FIRMA JE ZAPÍSANA V OBCHODNOM REGISTRI VEDENOM NA OS BRATISLAVA I, ODDIEL SRO, VLOŽKA 14745/B, IČ: 35718722, DIČ: 2020267480, IČ DPH: SK2020267480