Úvodní stránka

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1796685/16/3101-80543-804504
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.
Datum a čas: 25.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zápis do seznamu osob zúčastněných na dražbě proběhne v době od 9:30 hod. do zahájení dražby.
Dražební jistota: 340 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 340 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Pozemek p.č. 299 se nachází v zastavěné části obce. Je zemědělským pozemkem a není zastavitelným. Ostatní pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jde převážně o malé a úzké pozemky, sloužící zřejmě před zcelováním jako polní cesty, meze a remízky. Pozemky p.č. 427 a 707 jsou pouze z části hospodářsky využitelné, pozemek p.č. 437 je hospodářsky nevyužitelný, protože se na nich nacházejí náletové porosty, pozemek p.č. 720 je polní nezpevněnou cestou. Ostatní pozemky jsou zemědělskými pozemky, jsou takto využívány a s jiným využitím se nepočítá. S výjimkou pozemků p.č. 299, p.č. 375, p.č. 586, p.č. 626, p.č. 638, p.č. 705, p.č. 707, p.č. 801 je na pozemky uzavřena nájemní smlouva se Zemědělským družstvem Dřevohostice, a to s výpovědní lhůtou v délce 5 roků.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
15 490 669 Kč
Termín konání dražby: 13.12.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Olomouci
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 57 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz