Úvodní stránka

Územní pracoviště v Bruntále oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 3016762/16/3205-00540-805183
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Bruntále, Ruská 1870/3, 792 01 Bruntál, zasedací místnost v 2. patře
Datum a čas: 8.11.2016 od 14:00 hodin
Zápis dražitelů: 08.11.2016 od 13:30 hodin do zahájení dražby
Dražební jistota: 200 000,00 Kč
Nejnižší podání: 1 600 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Nemovitá věc na parcele 1310/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1133 m2, součástí je stavba: Luhy, č.p. 86, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 1310/1. Nemovitá věc se nachází v obci Horní Benešov, v katastrálním území Horní Benešov, v místní části Luhy zapsané na LV 1113. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní budovu, přibližně obdélníkového půdorysu. Původně se jednalo o kovárnu. Budova je postavena v tradiční technologii té doby (počátek minulého století, čemuž i odpovídá stavebně technické a architektonické řešení a použitý materiál), je zděná, stropy nad 1.NP jsou klenbové, stropy nad 2.NP jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová. Budova je napojena na NN, veřejný vodovod, kanalizaci a zemní plyn.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
220 000 Kč
Termín konání dražby: 3.11.2016 od 8:30 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště v Bruntále
600 000 Kč
Termín konání dražby: 3.11.2016 od 10:30 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště v Bruntále
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 67 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz