Úvodní stránka

Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1546958/16/2801-80541-605252
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, Pardubice, dražební místnost č. 203, 2. NP
Datum a čas: 31.10.2016 od 11:00 hodin
Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 10:00 hodin do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. dveří 203.
Nejnižší podání: 28 400,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
11 960 Kč
Termín konání dražby: 7.11.2016 od 11:00 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
19 280 Kč
Termín konání dražby: 7.11.2016 od 11:30 hodin

FÚ pro Pardubický kraj - Územní pracoviště v Pardubicích
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 28 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz