Úvodní stránka

Územní pracoviště Brno-venkov oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 3929835/16/3005-80541-711199
Místo: Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno, zasedací místnost dveře č. 201, 2. patro
Datum a čas: 23.11.2016 od 11:00 hodin
Zápis dražitelů: Od 10:30 hod.
Dražební jistota: 70 000,00 Kč
Nejnižší podání: 700 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Jistotu lze uhradit v hotovosti do zahájení dražby v pokladně shora uvedeného správce daně nebo platbou na účet shora uvedeného správce daně předčíslí - číslo/kód banky: 35-77628621/0710, IBAN: CZ76 0710 0000 3500 7762 8621, BIC: CNBACZPP, variabilní symbol: rodné číslo nebo IČ dražitele, konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz, poznámka: dražební jistota ÚzP Brno-venkov, tak, aby byla připsána na výše uvedený účet správce daně nejpozději jeden den přede dnem konání dražby. K platbě jistoty na účet správce daně lze přihlédnout jen tehdy, bude-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet správce daně také došla. Složení dražební jistoty je zájemce o koupi dražených věcí povinen prokázat správci daně dokladem, který tuto skutečnost osvědčuje (§ 177 odst. 1 a § 194 odst. 4 daňového řádu a § 336e odst. 2 o.s.ř.).

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
69 040 Kč
Termín konání dražby: 1.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno-venkov
28 310 Kč
Termín konání dražby: 6.12.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Jihomoravský kraj - Územní pracoviště Brno-venkov
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 73 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz