Úvodní stránka

Územní pracoviště Ostrava III oznamuje konání veřejné dražby domu/ů


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 3022465/16/3203-00540-803446
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III,Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava – Poruba, zasedací místnost, 4. patro
Datum a čas: 2.11.2016 od 10:15 hodin
Zápis dražitelů: 02.11.2016 od 9:00 do 09:45 hod. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III,Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava – Poruba, zasedací místnost
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 587 333,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek parc. č. St. 304/2 jehož součástí je stavba: Hulváky, č.p. 2026, rodinný dům; a pozemek parc.č. St. 304/4 s příslušenstvím, vše v katastrálním území Zábřeh-Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno na LV č. 515. Nemovitost - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Hulváky, na adrese Žákovská 2026, 709 00 Ostrava. Rodinný dům č.p. 2026 - jedná se o zděný objekt v řadové uliční zástavbě jako objekt koncový. Objekt je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží, střecha je šikmá sedlová s půdním prostorem. Stáří objektu odhadnuto na 80 let. Objekt je ve velmi zanedbaném technickém stavu jen s velmi malou drobnou běžnou údržbou bez větších rekonstrukcí. Objekt je napojen na ing. sítě – plyn, voda, elektro, kanalizace. V 1.NP objektu se nachází: 4xpokoj, chodba, WC, koupelna, komora, šatna, kancelář. V 1.PP objektu jsou tři místnosti sklepů. Příslušenství objektu RD č.p. 2026 tvoří: - objekt garáže na pozemku parc.č. St. 304/2 - objekt se nachází v západním rohu pozemku, jedná se o zděný nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,02x3,62m s pultovou střechou, svislé konstrukce jsou zděné, vrata kovová otevíravá, podlahy betonové, střešní krytina živičná, klempířské prvky z pozink.plechu, omítky hladké (část omítek chybí), objekt je v zanedbaném technickém stavu; - venkovní úpravy - přípojky ing. sítí (elektro, voda, kanalizace, plyn), zpevněné plochy, oplocení pozemků. Pozemky parc.č. St. 304/2 a St. 304/4 tvoří se stavbou RD č.p. 2026 s příslušenstvím jednotný funkční celek. Nezastavěná část pozemků je užívána jako zahrada s trvalými porosty a dvůr. Na pozemku parc.č. St. 304/4 stojí stavba garáže jiného vlastníka. Stavba garáže jiného vlastníka není součástí ocenění ani dražby. Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) DŘ rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou : Věcná břemena služebnosti průchodu, průjezdu a umístění popelových nádob ve prospěch pozemků parcel č. St. 304/1 a St. 304/3 – viz část C LV č. 515.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
47 333 Kč
Termín konání dražby: 2.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště Ostrava III
60 000 Kč
Termín konání dražby: 23.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště Ostrava III
Termín konání dražby: 23.11.2016 od 10:20 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště Ostrava III
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 73 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz