Úvodní stránka

Územní pracoviště Ostrava III oznamuje konání veřejné dražby garáží


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 3004824/16/3203-00540-805165
Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III, Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava – Poruba, zasedací místnost, 4. patro
Datum a čas: 2.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: 02.11.2016, od 9:00 do 09:45 hod. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava III, Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava – Poruba
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 47 333,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek parc. č. 1156 jehož součástí je stavba : bez čp/če, garáž s příslušenstvím vše v katastrálním území Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, zapsáno na LV č. 223. Nemovitost - se nachází v zastavěné části města Ostrava, část Třebovice, poblíž ulice Pod Výhonem. Garáž bez čp/če - jedná se o zděný objekt v řadové zástavbě jako objekt vnitřní. Objekt je nepodsklepený, má jedno nadzemní podlaží, střecha je plochá. Stáří objektu odhadnuto na 35 let. Doklad o stáří objektu nedoložen. Objekt je v původním technickém stavu bez rekonstrukcí se zanedbanou běžnou údržbou. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 3,1x6,45m. Dispozičně je tvořen jednou místností o podlahové ploše 17,62m2. Základy jsou betonové, svislé konstrukce zděné v tl. 30cm, stropy s rovným podhledem, střecha plochá, krytina živičná, klempířské prvky z pozink. plechu, vrata kovová otevíravá, podlahy betonové, vnitřní omítky hladké. Pozemek parc.č. 1156 je zcela zastavěn stavbou garáže. Přístup k pozemku a k oceňovanému objektu garáže je přes pozemek parc.č. 1129/1 - ostatní plocha-ostatní komunikace, ve vlastnictví Veolia Energie ČR.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
587 333 Kč
Termín konání dražby: 2.11.2016 od 10:15 hodin

FÚ pro Moravskoslezský kraj - Územní pracoviště Ostrava III
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 32 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz