Úvodní stránka

Územní pracoviště v Žamberku oznamuje konání veřejné dražby pozemků


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1540100/16/2811-00552-607376
Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Žamberku, Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk, Dražební místnost v zasedací místnosti č. 226 v 1. patře
Datum a čas: 23.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Dne 23. 11. 2016 v době od 9:30 hodin do zahájení dražebního jednání v dražební místnosti č. dveří 226. Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Dražební jistota: 10 000,00 Kč
Nejnižší podání: 66 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Kraj: Královéhradecký Okres: Rychnov nad Kněžnou Obec: Pěčín Katastrální území: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou (718815) List vlastnictví číslo: 542 Podíl: 1/2 Pozemky parc. č. 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4645 a 4753.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 57 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz