Úvodní stránka

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 2039076/16/2513-80542-506652
Místo: Zasedací místnost Územního pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk
Datum a čas: 16.11.2016 od 14:00 hodin
Zápis dražitelů: 16.11.2016 od 13:30 hod. do 14:00 hod.
Dražební jistota: 100 000,00 Kč
Nejnižší podání: 320 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Nemovitá věc. Nemovitosti, evidované u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk, zapsané na LV č. 819, obec Krásná Lípa, katastrální území Kyjov u Krásné Lípy. Pozemky: parcela St. 4 - zastavěná plocha a nádvoří - součástí je stavba: Kyjov, č.p. 37, obč. vyb. - stavba stojí na pozemku p.č.: St. 4 parcela St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří - součástí je stavba: Kyjov, č.p. 36, prům. obj. - stavba stojí na pozemku p.č.: St. 6 parcela 10 - trvalý travní porost. Nemovitá věc, pozemek p.č. St. 4 jehož součástí je stavba č.p. 37, pozemek St. 6 jehož součástí je stavba p.č. 36 a pozemek p.č. 10, se nachází v osadě Kyjov u Krásné Lípy při silnici. Okolní zástavba je rozvolněná, rodinné domy a rekreační objekty, penziony, restaurace. Jde o klidnou lokalitu pro bydlení i rekreaci. Přístup a příjezd je silnicí spojující Krásnou Lípu a Doubici. Pozemky jsou umístěny po pravé straně této komunikace směrem na Doubici. Vlastní přístup a příjezd k pozemkům je sjezdem před stavbou č.p. 37. Pozemky mají nepravidelný tvar, svažují se k západu. Nezastavěná část pozemku p.č. St. 6 je zčásti zpevněna panely. Na nezastavěných a nezpevněných částech pozemků jsou náletové stromy.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 25 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz