Úvodní stránka

Územní pracoviště v Semilech oznamuje konání veřejné dražby pozemků


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1244679/16/2607-00540-601258
Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, Semily, zasedací místnost č.dv. 212, 2. patro
Datum a čas: 22.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den dražebního jednání od 09:30h do zahájení dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, Semily, č.dv.212, 2. patro
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 106 667,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

pozemek p.č. 143/1( trvalý travní porost), pozemek p.č. 143/2( lesní pozemek), pozemek p.č. 145/1 ( lesní pozemek) Vše zapsáno na LV č. 580, k.ú. Horní Štěpanice, obec Benecko

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
800 000 Kč
Termín konání dražby: 10.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Semilech
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 37 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz