Úvodní stránka

Územní pracoviště v Přerově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1716909/16/3107-00540-807520
Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Hranicích, Nádražní 332, zasedací místnost ve 2. patře
Datum a čas: 3.11.2016 od 11:00 hodin
Zápis dražitelů: od 10:30 hod. do zahájení dražby
Dražební jistota: 50 000,00 Kč
Nejnižší podání: 222 454,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

Pozemky: Parcela KN 971/1 o výměře 525 m2, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa Parcela KN 1003/7 o výměře 340 m2, ostatní plocha, jiná plocha Parcela KN 1003/8 o výměře 400 m2, ostatní plocha, manipulační pl. Parcela KN 1003/14 o výměře 48 m2, ostatní plocha, manipulační pl. Parcela KN 2383/6 o výměře 113 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace Parcela KN 2383/7 o výměře 690 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace to vše zapsáno na LV č. 3444 vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice pro k. ú. 647683 Hranice, obec Hranice a okres Přerov.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
1 350 Kč
Termín konání dražby: 3.11.2016 od 9:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově
108 033 Kč
Termín konání dražby: 15.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Olomoucký kraj - Územní pracoviště v Přerově
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 63 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz