Úvodní stránka

Územní pracoviště v Semilech oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb


 

Základní informace o dražbě

Číslo jednací: 1193180/16/2607-00540-601258
Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, Semily, zasedací místnost č.dv. 212, 2.patro
Datum a čas: 10.11.2016 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: v den dražebního konání od 09:30h do zahájení dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Semilech, Vysocká 140, Semily, č.dv. 212, 2. patro
Dražební jistota: 100 000,00 Kč
Nejnižší podání: 800 000,00 Kč
Dražební vyhláška: PDF

Stručný popis dražby

- stavební pozemek p.č. 204 ( zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 4054 m2 Na pozemku stojí stavba: bez čp. /če, zem. stav., LV č. 1853 - pozemek p. č. 835/3 ( trvalý travní porost ) o výměře 488 m2 Obě nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, na LV č. 1933, k.ú. Hrabačov, obec Jilemnice - budova bez čp./če ( zem. stav) na st.p.č.204, LV č. 1933 Nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště v Semilech, na LV č. 1853, k.ú. Hrabačov , obec Jilemnice

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
 
106 667 Kč
Termín konání dražby: 22.11.2016 od 10:00 hodin

FÚ pro Liberecký kraj - Územní pracoviště v Semilech
 
 
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 73 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz