Úvodní stránka

Sociálně vyloučení klienti z Olomoucka dostali šanci na nový život

 

Téměř šest desítek uchazečů o zaměstnání z Olomoucka, kteří buď žijí na okraji společnosti, nebo jim sociální vyloučení hrozí, dostalo šanci na plnohodnotnější život. Díky pilotnímu programu „Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji“, který od března minulého roku běží na Jesenicku, Hranicku, Šternbersku a Moravskoberounsku, prošli krátkodobým zaměstnáním, získali pracovní návyky, praxi a reference nebo se naučili, jak hospodařit, vyhnout se dluhové pasti či vyřešit nevyhovující bydlení.

Projekt společně realizují Úřad vlády ČR, odbor pro sociální začleňování (Agentura) a Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci (ÚP ČR). Podílí se na něm i sociální pracovníci z neziskových organizací (např. Člověk v tísni, Ecce Homo Šternberk).

Program má celkem 5 fází, během kterých účastníci nejdříve sbírají zkušenosti ve státní či veřejné sféře, aby následně mohli uspět i ve sféře komerční. Během prostupného zaměstnávání projde každý z klientů celkem třemi způsoby zaměstnání. Ty se liší délkou a typem. Tím prvním je aktivizační pracovní příležitost. Jde o krátkodobé zaměstnání (dohodu o provedení práce) v délce tří měsíců, jehož cílem je „nastartovat“ člověka, který je dlouhodobě bez práce a umožnit mu tak vstup na pracovní trh. Poté přichází na řadu minimálně šest měsíců trvající zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) a následně pak až roční pracovní poměr na tzv. společensky účelném pracovním místě (SÚPM). Celý proces trvá až 21 měsíců. Vzhledem k tomu, že je k úspěšnému průběhu programu nutná i součinnost zaměstnavatelů, přispívá jim ÚP ČR v rámci výše uvedených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na mzdy účastníků.

„Tak dlouhá doba je nutná k tomu, aby účastníci programu obstáli nejprve v „měkčích“ podmínkách zaměstnávání ve veřejném nebo neziskovém sektoru a přitom získali návyky, zkušenosti a reference, které jim umožní dostat a udržet si zaměstnání v komerční sféře. Cílem je připravit klienty tak, aby je zaměstnavatelé přijali v 5. fázi natrvalo a bez finanční motivace ze strany ÚP ČR,“ vysvětluje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.

Do projektu dosud vstoupilo 57 lidí. Všichni prošli výběrem a následně vstoupili do 2. etapy, ve které uzavřeli se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce. Celkem 53 z nich pak v rámci VPP získalo krátkodobý pracovní poměr na dobu určitou.

„Trochu problematický byl přechod do 4. fáze projektu, tedy na pracovní místa u běžných zaměstnavatelů. Ukázalo se, že účastníci by raději setrvali na veřejně prospěšných pracích, protože se už adaptovali na konkrétní druh činnosti, prostředí i kolektiv. A mají obavy z nové práce a nejistých podmínek u nového zaměstnavatele,“ hodnotí průběh lokální konzultant Agentury Martin Navrátil.

Přesto se podařilo ÚP ČR umístit na vyhrazená SÚPM už 23 osob, což je 40 % účastníků programu. Pro minimálně 15 dalších úřad vhodné pracovní místo intenzívně hledá. Zbývající klienti buď chtějí setrvat na VPP (podle smlouvy je možné prodloužit pracovní smlouvy až na 12 měsíců), nebo usilují o jiné řešení.
Účastníci programu jsou většinou příjemci dávek hmotné nouze. „Mají za sebou dlouhodobou nebo často se opakující nezaměstnanost a zkušenosti s nelegální prací, ale neumí žádat o zaměstnání na legálním trhu práce tak, aby je skutečně mohli získat. Zažili mnoho neúspěchů, často jsou zadlužení, bydlí v nevyhovujících podmínkách a někdy se nemohou ani opřít o podporu rodiny nebo přátel,“ upozorňuje Jana Čuhlová, poradkyně z Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Olomouci.

Výsledkem je pak rezignace a nulová snaha neutěšenou situaci vlastním úsilím zlepšit. Z toho důvodu hráli v projektu důležitou a nezastupitelnou roli sociální pracovníci. Bez jejich podpory by nebylo možné přesvědčit sociálně vyloučené občany, aby spolupracovali a udrželi si dlouhodobé zaměstnání.

Mezi nejčastější problémy, které pomáhali sociální pracovníci klientům řešit, bylo dluhové poradenství a řešení podstandardního bydlení (ubytovny, holobyty). Spolupodíleli se také na výběru účastníků programu, připravovali je na přijímací pohovory a řešili s nimi případné problémy u zaměstnavatelů. Z velké části se také podílejí na vyhledávání vhodných zaměstnavatelů pro tyto klienty.

Podle dosavadních zjištění má program na některé z účastníků obdobné účinky jako terapie. Jak sami říkají, přivedl je k poznání, že zaměstnání jim umožní vyřešit některý z jejich zásadních problémů. Toho by nebylo možné dosáhnout, kdyby spolupracující aktéři programu poskytovali svým klientům pomoc odděleně.

„Projekt obohatil všechny zapojené aktéry o řadu nových poznatků. Využijeme je při další práci s cílovou skupinou. Cením si zejména zkušeností z vyjednávání se zaměstnavateli a vazeb, které se při něm vytvořily. Dokážeme také zpřesnit postupy spolupráce mezi ÚP ČR a neziskovými organizacemi nebo prohloubit podporu poskytovanou účastníkům programu v jeho jednotlivých fázích,“ shrnuje Martin Navrátil.

„Program budeme moci fundovaně zhodnotit až za rok, tedy v 5. fázi. Už nyní jsou ale jeho výsledky natolik přesvědčivé, že jsme se rozhodli v úspěšné praxi pokračovat. V tuto chvíli připravujeme pro operační program Zaměstnanost obdobně koncipovaný projekt. V jeho rámci nabídneme pomoc nejméně dvojnásobnému počtu nezaměstnaných,“ zdůrazňuje Jiří Šabata.

„Program považujeme za velmi přínosný, a pokud se bude opakovat, rádi bychom se znovu zapojili,“ doplňuje za všechna pracoviště, která projekt realizují, vedoucí Kontaktního pracoviště ÚP ČR ve Šternberku Lenka Nováková.

Kateřina Beránková
tisková mluvčí ÚP ČR

05.05.2015 (autor Redakce)


Související
 

Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech

vydáno 20.10.2016

Od ledna do října obdržela Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bezmála 62 tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. Počet podaných žádostí tak dosáhl úrovně za celý loňský rok a pravděpodobně bude atakovat hranici z roku 2014, kdy si o přepočet požádalo téměř 70 tisíc důchodců. Vylepšit...

Téma: Důchody / Práce a zaměstnanost

Nejstarší žena žije na jižní Moravě, nejstarší muž v Královéhradeckém kraji

vydáno 18.10.2016

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v září vyplatila důchod 582 klientům, kterým bylo k 30. 9. 2016 sto a více let. Vůbec nejstarší český důchodce žije v Jihomoravském kraji – je to žena ročníku narození 1908, je jí tedy 108 let. Nejstarší muž – důchodce žije v kraji Královéhradeckém, narodil se v roce 1910 a...

Téma: Důchody / Sociální zabezpečení

Novinky ušetří lidem papírování a čas strávený na úřadech

vydáno 11.10.2016

Zadat neschopenku přímo z domu přes počítač nebo tablet, zjistit v jaké fázi se nachází žádost o dávku nemocenského pojištění nebo získat ihned přehled doby důchodového pojištění. Zní vám to jako hudba vzdálené budoucnosti? Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení přichází s...

Téma: Sociální zabezpečení

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 49 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz