Úvodní stránka

Nové kotlíkové dotace ještě letos. Dotace na nový kotel 60 až 85 %

 

Kotlíkové dotace financované z evropských fondů odstartují už v letošním roce. Na dnešní návštěvě v Moravskoslezském kraji to přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec. MŽP aktuálně finišuje jednání se všemi kraji, které budou kotlíkové dotace administrovat. Evropská komise dotování kotlíků i na uhlí přislíbila po několikaměsíčním vyjednávání letos v březnu.

Letos odstartuje nový projekt financování výměny neekologických kotlů za nové nízkoemisní zdroje z evropských fondů. Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 v gesci MŽP. „Podmínky financování i administrace se ještě finalizují, ale už dnes je jasné, že dotace na nový kotel se bude pohybovat od 60 do 85 %. Nejvyšší podporu získají obyvatelé v regionech s nejhorší kvalitou ovzduší a zvláště zvýhodněné budou i obnovitelné zdroje energie. Program MŽP zároveň umožní dofinancování zbytku ceny nového zdroje prostřednictvím zvýhodněné půjčky nebo skrze prostředky z městských a obecních rozpočtů. Bude ale záležet na krajích, které budou projekty administrovat, jaké budou finální dotační podmínky a co všechno v rámci nastavení programu umožní,“ řekl dnes po setkání pracovní skupiny ovzduší MSK, která zasedala v Ostravě, ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Abychom co nejúčinněji motivovali obyvatele Ostravy k zapojení se do programu výměny kotlů, zvažujeme, že by město zafinancovalo část z nákladů na nový kotel, které nepokryje samotná dotace z Ministerstva životního prostředí. Tím bychom současně usnadnili vstup do programu i občanům s nižšími příjmy,“ doplnil ministra primátor Ostravy Tomáš Macura.

O kotlíkové dotace, dosud financované z poloviny z Ministerstva životního prostředí a z poloviny z prostředků krajů, je obrovský zájem. Za 3 roky podali zájemci v 5 krajích České republiky 9813 žádostí, přičemž nejvíce žádostí podali lidé v Moravskoslezském kraji - 5645. Převážná většina všech žádostí se týkala kotlů na tuhá paliva.

„Od 1. února 2012, kdy v našem kraji odstartovala první kotlíková výzva, bylo na dotace vyčleněno 280 milionů korun – z toho 140 milionů profinancoval kraj, dalších 140 milionů korun investovalo Ministerstvo životního prostředí. Kraj je také personálně i odborně připraven na financování další výměny kotlů v rámci nového Operačního programu Životní prostředí pro období 2014–2020,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

V rámci strategie MŽP pro zlepšování kvality ovzduší ministr na pracovní skupině představil návrh novely zákona o ovzduší, která zavede možnost úřední kontroly domácích kotlů přímo v domácnostech. Novelu předloží MŽP na vládu v létě letošního roku. Ministr také připomněl, že od roku 2022 nebude možné provozovat v domácnostech kotle 1. a 2. emisní třídy, nový 9miliardový projekt tak představuje jedinečnou šanci, jak se připravit na novou legislativu a zároveň zlepšit životní prostředí v regionech.

V průběhu dnešního setkání ministr Brabec představil i nové Programy zlepšování kvality ovzduší, které MŽP připravuje pro celou Českou republiku. První program by měl být připraven ke schválení v rámci aglomerací v říjnu letošního roku. Půjde o program pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a zónu Moravskoslezského kraje. V rámci programů budou stanoveny nové emisní stropy pro jednotlivé aglomerace. V nich pak budou identifikovány konkrétní zdroje a skupiny zdrojů, které jsou původci znečištění v dané lokalitě, a to až na úroveň obcí s rozšířenou působností. Zároveň budou programem vytyčena a doporučena konkrétní opatření, která v dané lokalitě povedou ke snížení znečištění. Například krajské úřady budou mít povinnost otevřít povolení provozu jednotlivých zdrojů s významným příspěvkem k imisním koncentracím a najít další možnosti, jak emise cíleně snížit, třeba v podobě zpřísnění emisních limitů nebo stanovení dalších podmínek provozu. Bude nezbytné řešit také emise z plošných zdrojů po těžbě, zejména různé haldy a odvaly, které dokonce v řadě případů hoří. V neposlední řadě bude pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek důležité dobudovat dopravní infrastrukturu, která umožní odvést dopravu z center měst a samozřejmě vyměnit co nejvíce neekologických lokálních topenišť za nové zdroje. Mezi dalšími navrhovanými opatřeními může být např. omezování prašnosti ze stavební činnosti, snížení potřeby energie, zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně v obytné zástavbě, podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky, parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst), zavedení nízkoemisních zón a mnoho dalších.

„V absolutní většině případů bude na samosprávě, jaká opatření bude realizovat a do jakých opatření bude investovat. Úzká spolupráce krajů, měst a obcí s Ministerstvem životního prostředí bude zcela nezbytná. Ministerstvo navrhne v rámci programů řešení, ale je převážně na obcích a krajích, aby je zrealizovaly,“ uzavírá ministr Brabec.

V pondělí 20. dubna se v Praze setká ministr životního prostředí Richard Brabec k problematice ovzduší v MSK se svým polským protějškem Marciejem Grabowským.

Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP

18.04.2015 (autor Redakce)


Související
 

Počet a objem hypotečních úvěrů v porovnání s minulým rokem stále roste

vydáno 27.10.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za leden až září 2016. Za leden až září 2016 bylo poskytnuto devíti vybranými bankami celkem 81 361 úvěrů v celkovém objemu 190,4 mld. Kč, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2015 nárůst v počtu úvěrů o 5 % a v objemu o 9...

Téma: Veřejné finance

Do Krušných hor se vrací tetřívek obecný, lesníci chystají další projekt

vydáno 25.10.2016

V Krušných horách lesníci v roce 2005 napočítali 300 kusů tetřívka obecného, loni už jen 200. Tento ohrožený druh se přesto do lesů na severu Čech zase vrací. Lesy ČR totiž cíleně vytvářejí biotopy s podmínkami pro zachování a rozvoj jeho populací. Další projekt za osm milionů korun podnik chystá v příštím roce.

Téma: Životní prostředí

Výzva na demolice chátrajících budov je spuštěna

vydáno 24.10.2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu z národních dotací z programu Podpora revitalizace území. Obce tak mohou získat dotaci na demolici chátrajících budov. Alokace na příští rok činí přes sto milionů korun. Žádosti lze podávat od 18. 10. do 30. 12. 2016.

Téma: Samospráva a regiony / Veřejné finance

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 67 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz