Úvodní stránka

Téměř tisícovka podnětů k bodovému systému - některé se objeví v návrhu MD

 

Více než měsíc mohla veřejnost zasílat připomínky k návrhu změn v bodovém systému a nastavení pokut. Mezi takřka tisíci podněty rezonovalo nejvíce tvrdší stíhání za řízení pod vlivem drog či alkoholu a silniční pirátství, a na druhé straně volání po mírnějších trestech za bagatelní přestupky. Lidé zároveň mají zájem o jednodušší a přehlednější informování o stavu svého bodového konta. Ministerstvo dopravy nyní připomínky laické i odborné veřejnosti podrobně vyhodnotí. Některé podněty do návrhu zapracuje.

V období mezi 13. 4. 2016 a 31. 5. 2016 mohli lidé zasílat své podněty a výhrady ke stávajícímu bodovému systému a k chystanému návrhu na jeho změnu na emailovou adresu pripominky@mdcr.cz. Do 31. 5. 2016 bylo doručeno celkem 922 zpráv.
 
„ Chtěl bych poděkovat všem, co se vyjádřili k bodovému systému, mnohé z připomínek byly konkrétní a přínosné. Je to pro nás velmi užitečná zpětná vazba a některými podněty se budeme dále zabývat. Cílem je udělat bodový systém přehlednější, lépe řidiče o bodech informovat a najít způsob, jak agresivní řidiče odradit od opakování nebezpečných přestupků. Žádné drakonické zvyšování pokut nechystáme,“uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Veřejnost ve svých podnětech důrazně rozlišuje mezi přestupky, které jsou společensky nebezpečné, jako je agresivní jízda, jízda pod vlivem alkoholu a drog nebo vjíždění na železniční přejezd přes zákaz, u kterých požaduje razantní zpřísnění trestů například formou dlouhodobého odebrání řidičského oprávnění. Občané rovněž výrazně poukazují na recidivu přestupků, která by měla být razantněji postihována – například násobkem pokut (2x, 3x, 10x). Naopak postihy za méně závažné přestupky, jako jsou zapomenuté doklady, menší překročení rychlosti na přehledných místech či nepoužití bezpečnostních pásů by podle lidí, kteří se na MD obrátili, měly být mírnější.

Řada motoristů v připomínkách volala také potom, aby byly pokuty odstupňovány dle výše příjmu daného řidiče. S tímto návrhem ale ministerstvo nesouhlasí především z praktických důvodů. Vyžadovalo by to ověřovat při řešení každého přestupku finanční poměry řidiče, což by přinášelo komplikovanou administrativu a vyvolávalo otázky týkající se ochrany osobních údajů. Velmi složité či nemožné by bylo také udělení pokuty přímo na místě. Je navíc otázkou, zda by tento systém byl sociálně spravedlivý vzhledem k tomu, že závisí na informaci o přiznaných příjmech. Vyšší finanční sankce se týkají pouze závažných přestupků, které nelze omluvit jen nepozorností. Slušného řidiče nic nenutí, aby se takto na silnici choval a vystavoval se riziku pokuty.

V souvislosti s připomínkami veřejnosti ministerstvo upraví návrh například v následujících bodech:

Informování řidičů o bodech prostřednictvím SMS/emailu 
·        řidič, který by chtěl dostávat informace o udělených bodech, by si na úřadě požádal o zasílání zpráv. Prokázal by svou totožnost a uvedl číslo/email, na který chce informace dostávat. Řidič by pak bez další administrativy dostával automaticky informaci o každé změně bodového konta
·        dnes může řidič informace o stavu bodového konta získat na Czechpointu, osobně nebo přes datovou schránku

 
Přísnější kontrola řidičů, kteří přišli kvůli alkoholu či drogám o řidičské oprávnění, a vrací se do provozu
·        u řidičů, kteří dostali zákaz činnosti za řízení s alkoholem, drogami či kvůli odmítnutí zkoušky na tyto látky, by podmínkou pro znovuzískání řidičského oprávnění byl lékařský posudek specialisty na závislosti, který by ověřil, že řidič není na alkoholu či návykových látkách závislý
·        dnes je podmínkou pro vrácení zdravotní posudek, který provádí praktický lékař, nikoliv speciální vyšetření u odborníka na závislosti


Zvážíme snížení horní sazby ve správním řízení u méně závažných přestupků (např. jízda se zapomenutými doklady, špatné parkování) 
·        MD v návrhu změny nastavení pokut oproti současnosti už snížilo horní hranici blokové pokuty u těchto přestupků z 2000 Kč na 1500 Kč, ve správním řízení ale byla úřadům udělena možnost vyměřit pokutu s horní hranicí 5000 Kč, oproti dnešním 2500 Kč, zvážíme zda toto pásmo zachováme, nebo snížíme horní hranici


Zmírnění postihu za nehodu s lehkým ublížením na zdraví, kde se nejedná o trestný čin 
·        Původní návrh MD počítal u těchto přestupků s tím, že může být udělen zákaz činnosti na 18 měsíců až 3 roky, nově upravíme na 6-18 měsíců, snížení se týká i horní hranice pokuty

Téma: Doprava / Právo a zákony, Zdroj: Ministerstvo dopravy, Ilustrační obrázek: siobhandolezal
03.06.2016 (autor Redakce)


Související
 

Poslanci schválili zelenou naftu. Bude i pro lesníky a rybáře

vydáno 24.10.2016

Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení prošla novela zákona o spotřební dani, která se týká tzv. zelené nafty pro živočišnou výrobu. Nárok na vratku za spotřební daň za pohonné hmoty budou mít zemědělci v živočišné výrobě, včetně pracovníků v lesích a rybářů.

Téma: Daně a poplatky / Právo a zákony / Zemědělství a potravinářství

80 miliard na dopravní projekty 2017 - zahájí se klíčové dálniční stavby

vydáno 24.10.2016

Více než 80 miliard korun bude v příštím roce směřovat na dopravní projekty. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok, který schválila vláda. Z národních zdrojů je vyčleněno na dopravní projekty 52 miliard, dalších 30 miliard bude zajištěno z prostředků EU. Příští rok...

Téma: Doprava / Veřejné finance

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší

vydáno 20.10.2016

Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd...

Téma: Právo a zákony / Životní prostředí

Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 52 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz