Úvodní stránka

Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje ministerstvo vnitra požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti s využitím základního registru obyvatel. Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude
možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen, to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Využil jste nebo zvažujete využít dotačního programu Nová zelá úsporám?

Hlasovalo 18 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz