Úvodní stránka

Kontroluje dodržování zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Česká inspekce životního prostředí
a) dozírá, jak jsou právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení § 19 až 21 zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh (balení, označování, propagace a reklama biocidních přípravků) a rozhodnutí vydaná podle písmene b),
b) je oprávněna uložit zákaz uvádění biocidního přípravku na trh nebo provedení opatření k nápravě spočívající ve stažení biocidního přípravku z trhu nebo distribuce nebo jeho zneškodnění, zjistí-li při dozorové činnosti závady při dodržování ustanovení § 19 až 21,
c) ukládá právnickým osobám nebo podnikajícím fyzickým osobám pokuty za porušení ustanovení § 19 až 21,
d) zašle ministerstvu každoročně k datu 30. září souhrnnou zprávu o provedených státních kontrolách a nápravných opatřeních podle písmena b) a pokutách podle písmena c) uložených vykonatelným rozhodnutím, a to za předchozích 12 měsíců k datu 31. srpna každého kalendářního roku.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Máte doma kotel, který musí projít technickou kontrolou?

Hlasovalo 26 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz