Úvodní stránka

Provádí zápisy do živnostenského rejstříku


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) § 60 zákona 455/1991 Sb. (přehled o uložených pokutách včetně sankčních opatření uložených jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.
Pozn. redakce agend: Od 1. 7. 2008 byla zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů.
Pomocí "Najděte si příslušný úřad" Vám budou nabídnuty všechny úřady ve Vašem okolí, které uvedenou činnost provádí.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:

www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2014, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz