Úvodní stránka
15 let s Vámi

Přijímá platby daní


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Daň se platí příslušnému správci daně v české měně. Je-li platba poukázána v cizí měně, zaeviduje ji správce daně na osobní daňový účet daňového subjektu ve výši, v jaké mu byla připsána na účet v české měně.
Daň lze platit
a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce daně,
b) v hotovosti
1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný účet správce daně,
2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč,
3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,
4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci, a
5. oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty,
c) kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon,
d) přeplatkem na jiné dani.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Vadí Vám změny letního a zimního času?

Hlasovalo 147 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz