Úvodní stránka

Přijímá žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se zaměstnavatelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se poskytne za předpokladu splnění podmínky podle § 75 odst. 6 zákona 435/2004 Sb. Roční výše příspěvku může činit nejvíce 48 000 Kč. Příspěvek se zaměstnavateli neposkytne po dobu 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona 435/2004 Sb.
Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se neposkytne na pracovní místo zřízené nebo vymezené
a) mimo pracoviště zaměstnavatele,
b) pro zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo
c) zaměstnavatelem, který je agenturou práce, pokud je toto pracovní místo obsazeno zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením a tento zaměstnanec je dočasně přidělen k výkonu práce k uživateli.
Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa obsahuje
a) identifikační údaje zaměstnavatele,
b) místo a předmět podnikání a
c) seznam chráněných pracovních míst a jejich počet.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:

prace.statnisprava.cz - Inzerce volných míst, volná místa e-mailem, životopisy uchazečů.

 
Anketa
 

Platíte daň z nemovitých věcí?

Hlasovalo 78 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz