Úvodní stránka

Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Vysvědčení obsahuje
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) datum a místo narození,
c) rodné číslo,
d) osobní stav,
e) údaj o místu trvalého pobytu,
f) státní občanství,
g) údaj o tom, že občan, popřípadě bezdomovec, který má povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, je podle právních předpisů České republiky způsobilý k uzavření manželství, popřípadě ke vstupu do registrovaného partnerství,
h) jméno, popřípadě jména a příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu druhého snoubence, popřípadě druhé osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství,
i) datum vydání, otisk úředního razítka, jméno, příjmení a podpis matrikáře.
Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Platíte daň z nemovitých věcí?

Hlasovalo 141 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz