Úvodní stránka

Vydává občanský průkaz


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona 328/1999 Sb. se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Občanský průkaz podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona 328/1999 Sb. vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Související zákony:
 
Anketa
 

Myslíte si, že Česká republika je reálně ohrožena pumovými útoky jako třeba Paříž?

Hlasovalo 188 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz