Úvodní stránka

Přijímá žádosti ke zvláštnímu užívání - nadměrná přeprava


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Dálnici, silnici a místní komunikaci lze použít k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů nebo k jízdě vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou v ustanovení § 15 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Využil jste nebo zvažujete využít dotačního programu Nová zelá úsporám?

Hlasovalo 24 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2015, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz