Úvodní stránka

Vydává oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při vykonávání radiačních činností (jiných než při lékařském ozáření na pracovištích II. a vyšší kategorie) určených v programu zabezpečování jakosti


 

Vám příslušný úřad:

Zadejte název Vaší obce:
 
Základní informace o činnosti:
Na základě ověření zvláštní odborné způsobilosti a na základě a vydaného Povolení SÚJB tj. provoz pracoviště III. nebo IV. kategorie, nakládání se zdroji ionizujícího záření, nakládání s radioaktivními odpady, provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných z hlediska radiační ochrany, přidávání radioaktivních látek do spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo přípravě nebo k dovozu či vývozu takových výrobků.
Související zákony:
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost:
 
Anketa
 

Setkali jste se někdy s nedostatkem pitné vody?

Hlasovalo 39 návštěvníků.


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2016, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz